Buitenspelen top, maar let goed op !!

Lente

We krijgen veel vragen binnen van verontruste ouders of de kinderen mogen buiten spelen. We hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent voor de jongere kinderen tot 12 jaar, dat buiten spelen mag, maar houd hierbij goed rekening mee dat de kinderen:

  • altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Voor kinderen is dit soms lastig. We vragen ouders om toezicht te houden dat dit ook echt gebeurt.
  • hun handen goed wassen na het buiten spelen!
  • die ziek verkouden of ziek, zijn, echt thuis blijven tot ze beter zijn.

We adviseren kinderen in kleine groepjes, van maximaal vier  kinderen, buiten te laten spelen. De jongerenwerkers en BOA’s die in de wijk rondlopen letten hier ook op, en zullen kinderen die zich niet aan deze regels houden aanspreken. Ook vragen we ouders hier goed op te letten, en hierover afspraken te maken met hun kinderen.

Meeste gestelde vragen

Hoe zorgen we ervoor dat  kinderen onderling 1,5 meter afstand houden tijdens het buitenspelen?

Voor jongere kinderen tot  12 jaar geldt dat we ouders vragen hier toezicht op te houden. Voor oudere kinderen adviseren we ouders hierover met hun kinderen praten en afspraken te maken. Onze jongerenwerkers en BOA’s zullen hier ook alert op zijn en kinderen aanspreken als zij zich hier niet aan houden.  We plaatsen bij de speelveldjes ook bordjes waar duidelijk wordt gemaakt dat ze afstand moeten houden.

Mogen kinderen in openbare speelplaatsjes en voetbalkooien spelen?

Ja, dat mag. Maar houd je aan de richtlijnen zoals hierboven benoemd. Maar zorg ook voor een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit betekent dat je niet een gewoon potje kunt voetballen, maar dat je andere spellen met elkaar moet bedenken.

Mogen kinderen op de sportvelden spelen of sporten?

Helaas zijn in verband met de maatregelen de sportvelden gesloten. Ook het jeugdhonk is gesloten.  Als dit verandert, zullen we jullie hier gauw weer over informeren.

Waarom adviseren we kinderen in groepjes van maximaal vier kinderen te  laten spelen?  Dat staat niet op de RIVM site

Hoe groter de groepen, hoe lastiger het is om 1,5 meter afstand te houden. Omdat er veel vragen zijn van verontruste ouders, willen we hier graag een advies in geven, ook al geeft het RIVM hier geen duidelijk uitsluitsel over. Zorg ook dat kinderen in niet te veel verschillende groepjes spelen.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over het voorkomen van het Corona virus.

Lente

Hulp nodig of vragen?