Hoe kan mijn kind geholpen worden?

kids

Voor de kinderen/jongeren is het goed om samen met leeftijdsgenoten te delen en te oefenen in wat ze soms lastig vinden. Het van elkaar leren en anderen leren kennen is vaak helpend in hun eigen proces. Het CJG biedt daarom ook diverse trainingen aan waarin kinderen/jongeren uit de Gemeente Steenbergen kosteloos deel kunnen nemen. De trainingen gaan door bij voldoende aanmeldingen. Wij hanteren hierin een minimum van 5 deelnemers.

STERK Sociale Vaardigheidheidstraining

Bij deze training leert een kind op een fijne manier met andere kinderen om te gaan en wordt er gekeken naar wat emoties met jou en/ of een ander doen. Daarnaast leert een kind om moeilijke situaties op te lossen en vrienden te maken. Dit gebeurt in groepjes van max 8 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 8 jaar.

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur. Het CJG zal deze training tenminste 2x per jaar aanbieden.

Er wordt van ouders verwacht dat zij hun kind steunen en aansluiten bij de feestelijke afsluiting.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn, gaat de training door.  U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

ROTS en Water

Bij deze psychofysieke training ontwikkelt een kind/jongere op een leuke en sportieve manier zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfbeeld.

In deze groep zit je met maximaal 15 kinderen/jongeren waarmee je werkt aan onderwerpen zoals eigen keuzes maken, samenwerken, leren en leven met anderen en onafhankelijk zijn van anderen.

Deze training is vooral veel doen en ervaren in het vinden van je grenzen, hoe sta ik en hoe reageren anderen op wat ik doe en hoe ga ik met deze reactie om?

Als groep kom je 10 keer samen zo’n 1,5 uur per keer. Je ouder (s)/ verzorger wordt uitgenodigd voor de ouderavond voordat de training start en sluit je samen met je kind de laatste bijeenkomst af.

Het CJG zal de training voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar 2 maal per jaar aanbieden. Voor de jongeren tussen de 12 en 15 jaar is er eveneens een groep.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

Brussengroep

De brussengroep is er voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die opgroeien met een broer of zus (brus) met een vorm van Autisme, ADHD of andere psychische of lichamelijke problemen.

In deze groep krijgen kinderen de gelegenheid om hun verhaal te doen, te luisteren en elkaar tips te geven. Ook krijg je informatie over dat wat je brus nu eigenlijk heeft. Natuurlijk niet helemaal 1 op 1 want iedereen is anders.

We komen ongeveer 8 keer samen waarin we samen knutselen, filmpjes kijken en kletsen over hoe het is of gaat. Je kunt dan bijv. kletsen over de gevoelens die je hebt over je brus of hulp vragen in hoe om te gaan met de brus. Gezien de belangrijke rol van ouders vragen wij hen om 2 maal aan te sluiten bij een bijeenkomst.

De brussen groep zal 2 maal per jaar aangeboden worden.

Wanneer er jongeren zijn tussen 12 en 16 kunnen zij zich ook opgeven en gaan we voor hen ook een groep opstarten.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

Piep zei de Muis

Piep is een club van kinderen tussen de 4 en 8 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat er thuis stress is. Zo kan bijv. 1 van je ouders ziek zijn of is er wel eens ruzie thuis of in je omgeving.  Kinderen hebben een mooie rijke fantasie en laten deze door de werkelijkheid heen lopen en betrekken de problemen vaak op zichzelf. In deze club leren de kinderen op een speelse manier dat zij geen schuld hebben aan wat er om hen heen gebeurt. Dit doen ze door bezig te zijn met emoties en gevoelens.

Dit doen we met de kinderen in 16 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor het slagen van Piep bij de kinderen is het gewenst dat ouder(s) de 5 ouderbijeenkomsten bijwonen. 

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

Billie Boem

Billy Boem is een training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis veel spanning en stress ervaren. Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens op momenten in ons leven. Ermee omgaan is voor kinderen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder meer omdat kinderen nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is.

Kinderen kunnen in een moeilijke thuissituatie heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Soms plassen ze weer in bed. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in stressvolle situaties verkeren problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Voor deze kinderen en gezinnen is Billy Boem ontwikkeld.

Billy Boem is een kinderclub. Bij de club hebben kinderen plezier, kunnen ze vrienden maken en hebben ze iets helemaal voor zichzelf. Ook leren de kinderen spelenderwijs hun thuissituatie een plekje te geven.

De kinderclub komt 10 keer bij elkaar, de ouders/verzorgers 3 keer. De 1e bijeenkomst is voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

JES Jij en Scheiden

!JES Brugproject is een groepstraining voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar waarvan de ouders (recent) gescheiden zijn. De ouders zijn nauw betrokken bij de training die bestaat uit zeven bijeenkomsten voor kinderen en een terugkommiddag. Voor de ouders is er een intakegesprek en zijn gedurende de training nog  drie ouder bijeenkomsten en een afrondend gesprek.

Scheiden is ingrijpend, ook voor kinderen, klein en groot. Ouders helpen hun kinderen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel ouders als kinderen. Naast omgaan met hun eigen emoties hebben ouders de belangrijke taak hun kinderen goed te begeleiden in deze moeilijke periode. Een kind kan zich goed blijven ontwikkelen als ouders overleggen over hun kinderen en hen centraal stellen bij alle beslissingen die moeten worden genomen als gevolg van de scheiding. Om ouders en kinderen te ondersteunen bij het wennen aan de nieuwe situatie en die overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een groepstraining.

De kinderen leren omgaan met emoties en de veranderingen in het dagelijks leven. Hoe kun je contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens. Hoe kun je samen met je ouders op een praktische manier vormgeven aan de veranderingen na de scheiding.

Hoe kun je als ouders blijvend ouderschap hebben als ex-partner en collega-ouder is onderwerp van gesprek.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

Gedeeld Verdriet

In deze groep heb je met elkaar gemeenschappelijk dat je een jongere bent die een dierbare heeft verloren. Dit kan zijn door de dood of door scheiding, adoptie of iets anders.

De groep Gedeeld Verdriet is er voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar en voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

In de training kun je ervaringen delen, gevoelens uiten en herkennen, groeien in je zelfbeeld, veerkracht en weerbaarheid. Oftewel hoe kun je het voor jezelf wat makkelijker maken met het verlies.

Wil je meedoen aan deze groep dan ben je van harte welkom in bijeenkomsten van ieder 1,5 uur, gedurende 8 weken. 

Let op het is belangrijk dat je verlies langer geleden is dan 3 maanden.

Meedoen met de groep?

Van tevoren vindt er een intakegesprek plaats en na de laatste bijeenkomst is er een afsluitend gesprek met één of beide ouders of je verzorger.

Deze training is gratis voor alle kinderen en jongeren uit onze gemeente. U kunt voor meer informatie of om aan te melden terecht via info@cjgsteenbergen.nl of bel met 0167-541131.

Hulp nodig of vragen?