Huisartsen verwijzen door naar Vraagwijzer-CJG

Foto gezin (procesfolder)

Iedere ouder wil natuurlijk dat het goed gaat met zijn of haar kind. Gelukkig lukt dat meestal ook wel, maar er zijn ook situaties waarin een probleem lang duurt of ingewikkeld is. Sinds kort kunnen huisartsen hun patiënten op een eenvoudige wijze rechtstreeks doorverwijzen naar de professionals van Vraagwijzer/CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).

Daarmee sluit het beter aan bij het bieden dan de juiste zorg voor het kind, jongere, ouder of het hele gezin.

Via een aanpassing in het huidige systeem van het CJG kunnen huisartsen de doorverwijzing, via hun patiënten dossier, snel en eenvoudig maken. Vervolgens pakken de professionals het traject over en zorgen voor de nodige begeleiding en advies. Dit was al langer een wens van dokter Birkhoff uit Dinteloord die hiervoor eerder al het initiatief nam.

Wethouder Krook: “We zijn blij met deze nieuwe stap om de verwijzingen van jeugd zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zorgen we er samen voor dat de juiste zorg wordt geboden aan het kind, maar ook aan het hele gezin.”

Stefan Vinken (huisarts in opleiding bij Huisartsen praktijk Nieuw-Vossemeer) kijkt mee vanuit zijn rol als huisarts. Vanuit de vragen van zijn patiënten kijkt hij welke ondersteuning en begeleiding vanuit de CJG nodig is. Vervolgens kijkt het CJG niet alleen naar het kind, maar ook naar de rest van het gezin. Dit gaat om ondersteuning en begeleiding, maar ook om cursussen of trainingen voor zowel kinderen, jongeren als voor ouders.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor psychologische zorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Vanaf dat moment spreekt de verantwoordelijke wethouder jaarlijks met de huisartsen in om ervaringen uit te wisselen op het gebied van jeugdzorg.

Bij de Vraagwijzer in Steenbergen kunt u terecht voor alle vragen of hulp op het gebied van zorg en welzijn. De professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geven advies en ondersteuning op het gebied van opgroeien, opvoeden en de gezondheid van uw kinderen.