Indienen klacht over jeugdhulp

sleepy

Klachten over jeugdhulp

U en/of uw kind kunnen een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag Jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Klachtenregeling Jeugd. U of uw kind vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan.

U kunt voor het indienen van een klacht over jeugdhulp contact opnemen met de coördinator van CJG, mevrouw A. Harteveld. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0167 – 54 11 31 (via Vraagwijzer). Voor overige informatie over het indienen van een klacht verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen

Hulp nodig of vragen?