Informatiebronnen

Lente

Vertrouwenspersonen binnen de jeugdhulp

Heb je te maken met jeugdzorg? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen helpen je verder.

______________________________________

Rijksoverheid:

Op Rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

______________________________________

Novadic Kentron

Voor hulp, informatie en advies met betrekking tot verslaving(szorg).

______________________________________

GGD West-Brabant

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van àlle inwoners te bevorderen.

______________________________________

ISD Brabantse Wal 

Voor antwoorden op algemene vragen over bijstand: http://isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl/ .

______________________________________

Sociale Verzekeringsbank

Voor antwoorden op algemene vragen over kinderbijslag.

______________________________________

Stichting Opvoeden

Sinds 1 januari 2020 is Stichting Opvoeden.nl met haar activiteiten overgegaan naar het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

______________________________________

Erfocentrum

Nationaal informatiecentrum erfelijkheid

______________________________________

KNOV 

Staat voor en streeft naar de beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind. Dat willen we bereiken door (klinisch) verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.

______________________________________

VeiligheidNL

Zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. We monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren – daar waar dat nodig is.

______________________________________

Voedingscentrum

Onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten. Actuele informatie over voeding voor consumenten en professionals

______________________________________

Soa AIDS

Soa Aids Nederland is de interventiespecialist op het gebied van soa's en hiv.

______________________________________

Rutgers

Wij verbeteren de seksuele gezondheid van mensen in Nederland en daarbuiten. "Seksuele gezondheid is niet alleen de afwezigheid van soa, ongeplande zwangerschappen of seksuele problemen", zegt Paulien van Haastrecht, manager nationale programma's . "Het gaat ook over prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele contacten. Vrij van dwang, discriminatie of geweld."

______________________________________

Nederlands Jeugd Instituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

______________________________________

Kenniscentrum Sport en Bewegen

Kenniscentrum Sport en Bewegen zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen.

______________________________________

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.

______________________________________

Rokeninfo

De Roken Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over tabak gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

______________________________________

Veilig Thuis

Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

______________________________________

COC Nederland

Komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) en zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en in het buitenland.

_____________________________________

Korrelatie

Korrelatie voortaan verder als MIND Korrelatie. Biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Hulp nodig of vragen?