!JES het brugproject

Afbeelding !JES het brugproject

!JES het brugproject

Is een preventieve training voor kind & ouders, na echtscheiden. Blijvend ouderschap, contact tussen kind & ouders en het welzijn van betrokkenen staat centraal. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis.

Deze training start in maart 2020. Geef jezelf of je kind op!

Trainingen voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar

  • intake, 7 sessies + een follow-up
  • Psycho-educatie jij en scheiden
  • Omgaan met emoties en met de veranderingen in het dagelijks leven
  • Contact blijven houden met beide ouders, maar ook rekening houden met eigen wensen en verlangens
  • De metafoor van de brug; samen met ouders op een praktische manier vorm geven aan de veranderingen na een echtscheiding

Trainingen ouders

  • Intake, 3 sessies en afrondend gesprek
  • Psycho-educatie jij en scheiden
  • Kind helpen contact te houden met beide ouders, ondanks (soms heftige) spanningen tussen ex-partners
  • Blijvende ouderschap: ex-partnercollega-ouder

Aanmelden:

Via info@cjgsteenbergen.nl