Leren schrijven

Kinderen zijn vaak al bezig met het maken van krabbels op papier voordat ze op de basisschool zitten. Dat is een eerste stap in het leren schrijven. Voordat ze in groep 3 echt leren schrijven, kunnen ze meestal ook al de eerste letter van hun naam schrijven.

Heb je een vraag?