Over het CJG

Herfst

Het CJG is er voor alle:

 • (aanstaande) ouders, grootouders en verzorgers
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • Professionals die met jeugdigen werken
 • Vrijwilligers die met jeugdigen werken

Altijd antwoord op je vraag bij het CJG

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen. Binnen het CJG werken jeugdprofessionals, jongerenwerkers, jeugdverpleegkundigen en sportcoaches. Ook werken we nauw samen met allerlei organisaties binnen de gemeente Steenbergen. Denk hierbij aan de huisarts, de jeugdarts, de leerplicht ambtenaar, scholen, de wijkagent,  maatschappelijke ondersteuning (wmo) en maatschappelijk werk. 

Spelen er ernstige problemen in uw gezin, dan kunnen onze professionals ook helpen bij een verwijzing naar specialistische hulp, zoals de GGZ of gesloten jeugdhulp.

Professionals werken samen om je te helpen

Vraagwijzer-CJG biedt met één loket, ondersteuning en lichte hulp bij vragen rondom zorg en welzijn. Deze geven deskundig advies, ondersteuning en hulp op maat. Zij zijn het aanspreekpunt voor o.a. de jongere en het gezin. Zij leveren of coördineren de ondersteuning en hulp aan een gezin. Ook zijn zij met regelmaat te vinden bij o.a. de kinderopvang en het onderwijs.

Het kan zijn dat een enkel gesprek voldoende is om weer zelf aan de slag te gaan.Het CJG  helpt je om vanuit je eigen kracht te werken aan een oplossing. Soms zijn er mogelijkheden in je eigen omgeving en kan je eigen netwerk helpen. Maar het kan ook gebeuren dat er meer hulp of andere deskundigheid nodig is. Dan bespreek je samen met een jeugdprofessional waar je het beste mee geholpen bent. De jeugdprofessionals helpen je op weg naar deze hulp.

De gesprekken kunnen o.a. plaatsvinden bij het CJG, bij jou thuis of op school. Jij bepaalt wat je prettig vindt! Wij houden hierbij natuurlijk rekening met de coronaregels.

Is het CJG van de gemeente? 

Ja. In de jeugdwet staat dat bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Ontvangt uw zoon of dochter jeugdhulp en wordt hij of zij 18, dan kan in sommige gevallen deze hulp doorlopen. We laten u niet zomaar los.

Naast jeugdhulp, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering (denk bijvoorbeeld aan HALT). Deze maatregelen worden altijd via de rechter opgelegd. Dit betekent dat het CJG hier alleen mee aan de slag gaat als de rechter daar opdracht toe geeft

Aantal voorbeelden van vragen waarvoor je contact op kunt nemen met het CJG:

 • Mijn zoontje van 4 jaar is vaak bang ‘s nachts en wil niet alleen slapen.
 • Mijn dochter van 7 jaar is erg verlegen. Hoe kan ik haar helpen makkelijker vriendinnetjes te maken?
 • De mentor van mijn zoon maakt zich zorgen over zijn gedrag. Ik begrijp niet goed waar dat op gebaseerd is, maar ik wil zijn zorgen niet bagatelliseren. Hoe kan ik het beste dat gesprek voeren?
 • Mijn man en ik hebben veel problemen. We hebben vaak ruzie door geldzorgen en denken er zelfs over om uit elkaar te gaan. Onze zoon Jessy van 9 merkt ook dat het niet lekker loopt. Hoe leggen we hem uit wat er aan de hand is?
 • Mijn zoon Fahrid van 14 jaar is erg op zichzelf. Er komen nooit kinderen bij ons thuis. Op school vertellen ze mij dat Fahrid soms agressief reageert. Ik wil graag dat hij met mij praat, maar hij gaat na school altijd direct naar zijn kamer om te gamen of TV te kijken.
 • Mijn (ex) man gebruikt veel alcohol. Ik wil niet dat mijn kinderen naar hem toegaan.
 • Mijn dochter van 17 jaar heeft een flinke schuld opgebouwd door online te gokken. Wat moet ik nu doen?
 • Mijn zoon van 15 jaar drinkt veel tijdens het uitgaan. Hij wil er niet over praten. Hoe kan ik hem laten stoppen?
 • Mijn zoontje is altijd druk, zou hij ADHD hebben? Waar kan ik hem laten onderzoeken

Geen enkele vraag is gek, bij twijfel: Bel het CJG!

Hulp nodig of vragen?