'Piep zei de muis', voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Piep de muis

Wat is 'Piep zei de muis'?

'Piep zei de muis' is een club voor kinderen van 4 tot 8 jaar die een extra steuntje nodig hebben, omdat ze thuis of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met spanning of stress.

Voor wie is 'Piep zei de muis' bedoeld?

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een ouder die ziek is, een scheiding, veel spanningen, ruzie of geweld. Of een kind heeft een broertje of zusje dat ziek is, of autisme of ADHD heeft. Kinderen kunnen hierdoor in de verdrukking komen. Ze worden stil, uiten zich moeilijk, of zijn juist verdrietig en boos. "Als ik maar lief ben, dan wordt mijn moeder wel weer beter". Kinderen kunnen moeilijk omgaan met stress in hun omgeving. Ze overzien niet wat er aan de hand is. Werkelijkheid en fantasie lopen door elkaar en ze betrekken de problemen op zichzelf. Bij 'Piep zei de muis' ontdekken kinderen dat ze niet de enigen zijn waar het thuis anders gaat.

Wat doen we bij 'Piep zei de muis'?

Bij 'Piep zei de muis' leren de kinderen op een speelse manier: dat zij geen schuld hebben aan hetgeen er om hen heen gebeurt; hun eigen gevoelens te herkennen en er mee om te gaan; vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan.

Bij 'Piep zei de muis' leren kinderen dat problemen niet door hen komen!

Steun voor het gezin

Tijdens de 5 ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom. Zo kunnen  ouder(s)/verzorger(s) ook met hun kind over de club praten en het kind laten weten dat ze hem of haar steunen. Verder bespreken we zaken waar ouder(s)/verzorger(s) tegenaan lopen bij de opvoeding van hun kind. Samen zoeken we dan naar oplossingen. Daarnaast praten we met de ouder(s)/verzorger(s) over aandacht hebben voor je kind.

Praktische informatie

  • Het programma van 'Piep zei de muis' bestaat uit uit 15 bijeenkomsten van 16.00 - 17.30 uur.
    Deze training Piep gaat pas na de zomervakantie starten
    Locatie: Basisschool De Nieuwe Veste, Stadshillen 36, Steenbergen
  • De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.
  • Er zijn 5 bijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s).
  • Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats, in de vorm van een huisbezoek.
  • Voor kinderen, die woonachtig zijn in de gemeenten waar 'Piep zei de muis' wordt aangeboden, is de club gratis.

Meer informatie, aanmelden en contact

Voor meer informatie of aanmelden:

Telefoon: 0167541131

E-mail: info@cjgsteenbergen.nl