Procesfolder

Foto procesfolder

Waar kan het CJG mij bij helpen? 

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kinderen. Lees meer informatie op de pagina: Over het CJG

Is het CJG van de gemeente? 

Ja. In de jeugdwet staat dat bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Lees meer informatie op de pagina: Over het CJG

Wie bepaalt of mijn kind jeugdhulp ontvangt? 

Een jeugdprofessional van het CJG luistert naar u en uw kind(eren) om te horen waar u hulp bij nodig heeft. Samen kijken we eerst of er in uw eigen omgeving hiervoor mogelijkheden zijn. Als dit niet zo is, kijkt u samen met Foto gezin (procesfolder)de jeugdprofessional wat er nodig is. 

Is er meer nodig dan hulp bij de opvoeding omdat er meer problemen zijn? Dan bespreken we die en kijken we samen naar een andere oplossing/ hulpverleningsinstantie.

Het doel is, dat er voor uw gezin één plan komt om alle vragen aan te pakken. Zo ondersteunt zoveel mogelijk één professional uw gezin. Daarbij staat voorop dat u en uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. De jeugdprofessional is en blijft uw vaste aanspreekpunt. 

Als ik hulp vraag van het CJG, kan het dan zo zijn dat mijn kind uit huis wordt geplaatst? 

Alleen wanneer uw kind niet veilig is, roepen wij ondersteuning in van Jeugdbescherming, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Het CJG is niet de instantie die beslist of een kind uit huis geplaatst wordt of niet. Dat doet de kinderrechter. Wij kunnen alleen een advies uitbrengen als we ons zorgen maken. 

Ik ben het niet eens met de werkwijze of een beslissing van het CJG. Kan ik dit ergens melden? 

Jazeker. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of het niet eens bent met de manier waarop wij werken, dan horen wij dat heel graag van u.  Meer informatie vindt u op de pagina: Indienen klacht over jeugdhulp

Veelgestelde vragen 

Hieronder een aantal vragen die wij regelmatig van ouders krijgen. Kijkt u ook eens op: veelgestelde vragen. Wellicht vindt u daar ook een antwoord op uw vraag. 

 • Mijn dochter van 8 plast ineens weer in bed. Kan het CJG hier iets voor mij betekenen?
  Ja. We kunnen samen met u en uw kind uitzoeken wat er aan de hand is. Gaat het goed op school, maakt uw dochter zich ergens zorgen over?  
   
 • Ik heb op school het advies gekregen om mijn zoon naar een sociale weerbaarheidstraining te laten gaan. Kan het CJG mij hiermee helpen?
  Jazeker. Wij geven sociale weerbaarheidstrainingen aan Foto moeder en kind (procesfolder)basisschoolleerlingen vanaf groep 4. Dit doen we twee keer per jaar in groepsverband (bij voldoende aanmeldingen). Daarnaast kunnen ook individueel met uw zoon aan het werk gaan. 
   
 • Ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is, wordt dit door het CJG getest? 
  Nee, dat is niet onze werkwijze. We kijken eerst samen met u en school wat er nodig is. Heeft uw kind moeilijkheden op school, dan is de school aan zet. Heeft uw kind op meerdere gebieden problemen, dan kijken wij vanuit het CJG hoe we u en uw kind kunnen helpen. 
   
 • Krijg ik een vergoeding voor het vervoer naar de jeugdinstelling? 
  In eerste instantie bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de kosten van het vervoer van uw kind(eren). Als dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de zorgaanbieder bekeken naar de mogelijkheden voor vergoeding van deze kosten. 
   
 • Ik wil niet dat mijn zoon of dochter naar mijn ex gaat na de scheiding. Kan het CJG mij hierbij helpen? 
  Nee. Wij denken bij een echtscheiding graag met beide ouders mee over vragen en zaken die van belang zijn voor uw kind(eren). Voor problemen die spelen tussen partners verwijzen we naar collega’s van maatschappelijk werk of adviseren wij ouders om mediation in  te zetten.

Meer informatie?

Op rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

GGD West-Brabant: De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Kijk op ggdwestbrabant.nl.

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennis - netwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedings-vraagstukken. Kijk op www.nji.nl.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op vooreenveiligthuis.nl.

Meer informatiebronnen

Hulp nodig of vragen?