Sociale vaardigheidstraining september 2019

School

Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeften als aan die van anderen kunnen voldoen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan ervoor zorgen dat een kind alleen komt te staan.

Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen

Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage indruk van zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Deze behandeling kan het kind helpen de vaardigheden te vergroten. Door de training krijgen de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter samenwerken en samenspelen. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.

In september 2019 gaat weer een training Sova Sterk starten. De bijeenkomsten worden gegeven door twee jeugdprofessionals voor de kinderen 6 tot 8 jaar, mits voldoende aanmeldingen.

Een te grote groep is ook niet wenselijk. Meld tijdig aan. Vol = vol.

De startdatum is op 2 september 2019 van 15:30 uur tot 16.45 uur. Er zijn 9 bijeenkomsten voor de kinderen en 1 ouderbijeenkomst. Locatie is Fabrieksdijk 6 in Steenbergen.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden tot 31 augustus 2019 voor deze training. Als blijkt dat de vraag van uw kind past binnen de SoVa Sterk -training en bij voldoende aanmelding zal de training starten. Er zullen intakegesprekken zijn met het kind en ouder(s). Bij de intake zullen alle data en cursusdagen aan u bekend gemaakt worden.

Aan het eind van de SoVa Sterk is er een evaluatiegesprek met het kind en ouder(s). Na de training volgt nog een terugkombijeenkomst voor de kinderen.

De training wordt door de gemeente vergoed vanuit de jeugdwet. Er is geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het CJG 0167-541131 of via de mail: info@cjgsteenbergen.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind, geboortedatum, school, groep telefoonnummer en e-mail.