STERK; training (Sociale Vaardigheid)

Fun

Informatie STERK  training (Sociale Vaardigheid)

STERK training voor kinderen van 6-8 jaar. Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan ervoor zorgen dat een kind alleen komt te staan. Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage dunk van zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Door de training sociale vaardigheden krijgen de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter samenwerken en samenspelen. Er is tijdens de training veel aandacht voor persoonskenmerken en persoonlijke omstandigheden van het kind. Samen met het kind worden bij aanvang ook persoonlijke doelen opgesteld deze worden tussentijds en aan het eind van de trainingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.

Trainingen

In totaal zijn er 9 groepstrainingen in een groepje van 7 tot 9 kinderen. Er wordt verwacht dat het kind bij iedere training aanwezig is. Na iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een oefening voor thuis mee. Vooral bij problemen die zich op school voordoen en waarbij het advies vanuit school is gekomen, geven wij ook aan ouders (en leerkrachten) het advies om deze oefeningen met het kind op school ook te bekijken.

Voorafgaand aan de training vindt er een persoonlijke intake plaats, waarbij wordt verwacht dat ouders ook aansluiten. In de intake wordt de opzet en het doel van de SoVa  besproken.  Daarnaast wordt besproken welke inzet en motivatie van het kind en de ouders wordt verwacht.  Een tweede ouderbijeenkomst vindt halverwege plaats, rond de zesde groepsles van de kinderen. 

Er zijn géén kosten verbonden aan de deelname aan de training, deze is echter niet vrijblijvend.

Aanmelden

U kunt uw kind bij ons aanmelden voor een training sociale vaardigheid, deze wordt een aantal keren per jaar gegeven. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@cjgsteenbergen.nl.

Hulp nodig of vragen?